ကျောင်းပြင်ပပညာရေး

ကျောင်းပြင်ပပညာရေးဆိုသည်မှာ ပညာလိုလားသူများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ကျောင်းစနစ် ပြင်ပတွင် နည်းလမ်းတကျ ဆောင်ရွက်ပေးနေသော အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းပြင်ပပညာရေးတွင် အခြေခံ စာတတ်မြောက်ရေးနှင့် စဉ်ဆက်ပညာရေးဟူ၍ လုပ်ငန်းနှစ်ခုပါဝင်သည်။

စဉ်ဆက်ပညာရေးတွင် အစီအစဉ် ခြောက်ရပ်ပါဝင်သည်-

၁။ စာဖတ်ရှိန်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်၊

၂။ ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊

၃။ ဘဝသာယာရေးအစီအစဉ်၊

၄။ တစ်ဦးချင်းဝါသနာပါရာလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊

၅။ အနာဂတ်ဦးတည်ပညာရေးအစီအစဉ်၊

၆။ ကျောင်းတွင်းပညာရေးနှင့် တန်းညှိအစီအစဉ် တို့ဖြစ်သည်။            

မြန်မာနိုင်ငံစာတတ်မြောက်ရေးအထောက်အကူပြုပင်မဌာနသည် “ပညာရေးတွင် မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်မျှ နောက်ကျ ကျန်ရစ်ခဲ့ခြင်းမရှိစေရ”ဟူသော ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ရေးအတွက် မဆုစ်မနစ် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ကျောင်းပြင်ပရောက် ကလေးသူငယ်များနှင့် လူငယ်များအတွက် ထိရောက် သော ကျောင်းပြင်ပပညာရေး အစီအစဉ်များကို ချမှတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုအစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တင်းကျပ်သော သင်ကြားသင်ယူမှု လုပ်ငန်းများအစား ပြုလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ် သော၊ ဒေသနှင့်ဆီလျော်သော၊ ရပ်ရွာဒေသခံများကို ဗဟိုပြုသော ချဉ်းကပ်နည်းပုံစံနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် သင်ယူသူများနှင့် ရပ်ရွာလူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝ ဖန်တီးရန် လိုအပ်သည့် အသိပညာ နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်ပါသည်။

ကျောင်းပြင်ပပညာရေး အစီအစဉ်များမှ သင်ယူသူလူငယ်များရရှိလာမည့် အသိပညာ၊ ကျွမ်း ကျင်မှုများကို လက်တွေ့ဘဝတွင် အသုံးချခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ လူမှုစီးပွားရေးဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် မျှော်လင့် ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျောင်းပြင်ပပညာရေး အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသည့် ဆရာဆရာမများနှင့် ပညာရေးဝန်ထမ်းများသည်လည်း ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားလာခြင်းဟူသော အကျိုးကို ခံစားကြရ ပါသည်။ မိဘများနှင့် ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းမှ လူထုသည်လည်း ပညာတတ်လူငယ်များ၏ မွန်မြတ်သော ပြုမူ ဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့် အေးချမ်းသာယာသော ပတ်ဝန်းကျင်၏ ကောင်းကျိုးရလဒ်များကို ခံစားကြရ မည်ဖြစ်ပါသည်။

တန်းညှိအစီအစဉ်

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကလေးများအတွက် အရည်အသွးပြည့်ဝသော ပညာရေးရရှိရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိသော်လည်း ကလေးများအားလုံး ပညာသင်ယူခွင့် ရရှိရေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်နေပါသေးသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင် စာရင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျောင်းပြင်ပရောက် ကလေးသူငယ်ဦးရေမှာ ၂ ဒသမ ၇ သန်းရှိ နေပါသည်။

ကျောင်းပညာရေးစနစ်တစ်ခုတည်းဖြင့် ထိုကလေးသူငယ်တို့၏ ပညာရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လုံလောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ အဆိုပါ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ကျောင်း ပြင်ပပညာရေးစနစ်ဖြင့် လေ့လာသင်ယူရန်မှာ မဖြစ်မနေလိုအပ်လာပါသည်။ ဤအစီအစဉ်မှာ ကျောင်းပ ညာရေးနှင့် တန်းညှိအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယတန်းစား ပညာရေးအစီအစဉ်မဟုတ်ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံစာတတ်မြောက်ရေးအထောက်အကူပြုပင်မဌာနက ဆောင်ရွက်နေသည့် ကျောင်း ပြင်ပပညာရေးအစီအစဉ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေတွင်လည်း အကျုံးဝင်ပါသည်။ ထိုဥပဒေက ကျောင်းပြင်ပပညာရေးကို “ကျောင်းပညာရေးစနစ်ပြင်ပတွင် ဆောင်ရွက်သည့် စနစ်ဖြစ်ပြီး သင်ယူသူများအား ပြုလွယ်ပြင်လွယ်သော နည်းလမ်းများဖြင့် သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ ပညာရေးအ ဆင့်ကို တိုးမြှင့်ပေးသော အစီအစဉ်”ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။

MLRC က ဆောင်ရွက်နေသည့် ကျောင်းပြင်ပမူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းပညာရေး အစီအစဉ် များသည်် ကျောင်းပြင်ပရောက် ကလေးများနှင့် လူငယ်များအတွက် အခြေခံပညာအဆင့် ပြီးမြောက်ပြီး အဆင့်မြင့်ပညာ ဆက်လက်သင်ယူရန်အတွက် တစ်ခုတည်းသော တန်းညှိအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။

MLRC က ဆောင်ရွက်သည့် ကျောင်းပြင်ပပညာရေး အစီအစဉ်များကို ဗျူဟာနယ်ပယ် သုံးရပ်ဖြင့် ဦးတည်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဒေသခံများ၏ ထောက်ခံ အားပေးမှုရအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်း ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ရပ်ရွာလူထု ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ အားလုံးအကျုံးဝင် ချဉ်းကပ် နည်းကို လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်သည့် ကာလတစ်လျောက်လုံးတွင် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ပါသည်။

MLRC က ဆောင်ရွက်သည့် ကျောင်းပြင်ပပညာရေး အစီအစဉ်များကို ကျား မ တန်းတူ အကျိုး ခံစားခွင့် ရရှိရေးကို အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲခြင်း၊ သင်ယူမှုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့တွင် ဤကိစ္စကို အလေးထားဆောင်ရွက်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ မိဘနှင့် အုပ်ထိန်းသူများ အနေ ဖြင့် မိမိတို့၏ သားသမီးငယ်များ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုတိုးတက်အောင် ကျောင်းပြင်ပပညာရေးသင်တန်းများသို့ စေလွှတ်ရန် တိုက်တွင်းလိုပါသည်။