ဗွီဒီယိုများ, လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု သတင်းနှင့် ဓာတ်ပုံများ

ဒေါ်မေစီအုန်းမောင်

၁.သင်္ချာမိတ်ဆက်
၂.အပေါင်းအနုတ်သင်ကြားခြင်း
၃.အပေါင်း၏ဂုဏ်သတ္တိများဖော်ထုတ်ခြင်း
၄.အမြောက်သင်ကြားနည်း
၅.အစားသင်ကြားနည်း
၆.ပုံဖြင့်ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာအ‌အခြေခံများသင်ကြားနည်း
၇.ဂျီဩမေတြီပုံများ
၈.စက်ဝိုင်းသင်ပြနည်း
၉.ပုံဖြင်ကိုယ်စားပြုဖော်ပြမှုများသင်နည်း
၁၀.တန်ဖိုးတူအပိုင်းကန်းများသင်နည်း
၁၁.ဒသမကိန်းများသင်ကြားနည်း