စံထားစစ်ဆေးလွှာ

တတ်မြောက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း

  • သင်တန်းတက်ရက် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မီခြင်း
  • ဘာသာစုံမျှော်မှန်းရလဒ် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီခြင်း
  • လုပ်ငန်းစာအုပ် လေ့ကျင့်ခန်း ရမှတ်များ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီခြင်း
  • ပညာသင်နှစ်ဆုံးကာလတွင် ဗဟိုအဆင့်က ပြုစုသော ဆန်းစစ်လွှာရမှတ်များ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီခြင်းတို့ ပေါ်မူတည်၍ သင်တန်းအဆင့် ပြီးမြောက်မှု ရှိ၊ မရှိကို မြို့နယ် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က စိစစ်သည်။ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင်နှစ်မှစ၍ စံထားစစ်ဆေးလွှာ (Standardized Test) ကို အသုံးပြု၍ နှစ်ဆုံး တတ်မြောက်မှုကို ဆန်းစစ်သည်။

စံထားစစ်ဆေးလွှာ


၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းပြင်ပ မူလတန်းပညာရေး စစ်ဆေး အကဲဖြတ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီး စံထားစစ်ဆေးလွှာ (Standardized Test) ကို တည်ဆောက်သည့် အပြင် မေးခွန်းဘဏ်ကိုလည်း အစပျိုး တည်ဆောက်ထားပါသည်။

မြို့နယ် (၁၃) မြို့နယ်တွင် စံထားစစ်ဆေးလွှာ ဆန်းစစ်ကြည့်ရှုရာ ကျောင်းပြင်ပမူလတန်းပညာရေးမှ ကလေးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ကျောင်းပညာရေးမှ ကလေးများနီးပါး သင့်တော်ကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ဒေါက်တာ အေးအေးမြင့်နှင့်အဖွဲ့, ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်၊ ပညာရေးစိတ်ပညာဌာန


စံထားစစ်ဆေးလွှာအသုံးပြုခြင်း

  • ၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်များမှ ပညာရေး အရာရှိများအတွက် စံထားစစ်ဆေးလွှာ လုပ်ငန်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပသည်။
  • ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ စံထားစစ်ဆေးလွှာ စာမေးပွဲကြီးကြပ်မှုဆိုင်ရာ TOT သင်တန်းဖွင့်လှစ်သည်။
  • ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မြို့နယ်စု (၁၄)ခု၌ စံထားစစ်ဆေးလွှာ စာမေးပွဲကြီးကြပ်ရေးမှူး သင်တန်းဖွင့်လှစ်သည်။
  • ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လတွင် ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင်နှစ် ဒုတိယဆင့် ကျောင်းသားများအတွက် စံထားစစ်ဆေးလွှာများကို ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုပြီး နှစ်ဆုံးစာမေးပွဲကို မြို့နယ်ပေါင်း (၈၇)မြို့ နယ်၌ ကျင်းပရာ (၈၇ .၈၉) ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်သည်။