သင်တန်းများ

စဉ်အမျိုးအစားကာလအဆင့်တက်ရောက်သူ
ပုံမှန် TOT သင်တန်း၉ ရက်
၇ ရက်
ဗဟိုအဆင့်(ရန်ကုန်)သင်တန်းပို့ချမည့်သူများ
နည်းပြသင်တန်း(အသစ်)၉ ရက်၂ ကြိမ်ဇုန်အဆင့်(ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မော်လမြိုင်)မြို့နယ်ကြီးကြပ်ရေးမှူး (TM) နှင့် NFPE ဆရာအသစ်များ
နည်းပြသင်တန်း(မွမ်းမံ)၄ ရက်ဗဟိုအဆင့်(ရန်ကုန်)ဆရာအဟောင်းများ
၅ ရက်ဗဟိုအဆင့်(ရန်ကုန်)TM အဟောင်းများ
နည်းပြသင်တန်း(မွမ်းမံ)၂ရက်မြို့နယ်အဆင့်ယမန်နှစ် သင်တန်းတတ်ထားသော ဆရာအဟောင်းများ
စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း၁ရက်မြို့နယ်အဆင့်အခြေစိုက်စခန်းကြီးကြပ်မှု ကော်မတီဝင်များ
စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း၃ရက်မြို့နယ်စုအဆင့်
(၁၄ မြို့နယ်စု)
အခြေခံပညာလုပ်ငန်း ဆက်သွယ်ရေးမှူးနှင့် NFPE အခြေစိုက်စခန်းကျောင်းအုပ်များ
စံထားစစ်ဆေးလွှာ ကြီးကြပ်ရေးအတွက် TOT သင်တန်း၁ရက်ဗဟိုအဆင့်(ရန်ကုန်)သင်တန်းပို့ချမည့်သူများ
စံထားစစ်ဆေးလွှာ ကြီးကြပ်ရေးမှူး သင်တန်း၁ရက်မြို့နယ်စုအဆင့်
(၁၄ မြို့နယ်စု)
NFPEအခြေစိုက်စခန်း ကျောင်းအုပ်များနှင့် ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ